NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

VIAVENT SYSTEM

Viavent® är ett slutet cykliskt system för installation ovan mark och används för automatisk pumpning av spån och kylvätska.

Tack vare de flexibla inmatningsalternativen hos Viavent® ger det modulära rörsystemet maximal frihet vid installation och ombyggnad, eftersom maskininstallationen inte lägre behöver anpassas till golvdragna kanaler.

Flexibel ombyggnad – installationen är inte längre beroende av golvdragna kanaler.

Miljövänlighet – ren luft, ingen kylvätska i grundvattnet.

Låga driftkostnader – hög grad av automatisering, minimalt behov av underhåll tack vare självrengöring av systemet. Mindre mängd kylvätska och längre brukstid tack vare den slutna cyke

  • Brochyr
  • Video
  • Schema
  • Contact

PRODUCT INQUIRY

Your request for :

Your contact person is: Mayfran Product Support

Sender
Message
Other