NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

Hållbarhet

Med våra lösningar främjar vi hållbara tillverkningsprocesser samtidigt som vi hjälper dig att sänka dina kostnader och därmed öka ditt företags lönsamhet och konkurrenskraft. Detta gäller i alla led av processen – från generering av skrot till återvinning. Våra system bidrar till att minska våra kunders miljöpåverkan.